SamBazar

5

سام بازار یک استور جدید برای اپ های موبایل است که با فیچرهای جذاب به زودی وارد بازار می شود. تاکید این بازار بر حمایت از تولیدکننده ها و توسعه دهندگان اپلیکیشن و بازیهای موبایل است.

وب سایت

Leave a Reply